Jaunumi
"Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanas pabeigšanu"

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ir pabeigta Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund […]

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanu

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi realizēt Sabiedrības jaunu darbības stratēģiju, kas paredz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu un privāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanu, tā nolēmusi nodot Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index […]

Uzzināt vairāk
“Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” maina nosaukumu uz “Signet Aktīvais Plāns”

Informējam, ka 2023.gada 21.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība) pārvaldītā valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (turpmāk – ieguldījumu plāns) prospektā un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā. Grozījumi ieguldījumu plāna normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir […]

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2023.gada 2.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS(iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība)pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektā un pārvaldes nolikumā. Grozījumi ieguldījumu fondu normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizētainformācija par Sabiedrības nosaukumu, kā arī prospektā aktualizēta informācija parSabiedrības padomi, aktualizēta informācija par fonda pārvaldnieku un aktualizēti […]

Uzzināt vairāk
Integrum Asset Managemet IPAS maina nosaukumu uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Sākot ar 2023.gada 10.oktobri Integrum Asset Management IPAS juridiskais nosaukums tika mainīts uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk – Sabiedrība). Sabiedrība turpina sniegt pakalpojumus ieguldījumu fondu un valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) līdzekļu pārvaldīšanas jomā un apkalpot ieguldītājus ierastajā režīmā.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global USD Bond Fund, Integrum Global Corporate USD Bond Fund, Integrum CEEMEA USD Bond Fund un Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Ieguldītāji var iesniegt pieteikumus iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai sākot ar 2023. gada 29. augustu.

Uzzināt vairāk
Par Integrum Asset Management IPAS jauno adresi

No 01.08.2023 Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība) ir jauna juridiskā adrese: Antonijas iela 3-7, Rīga, LV-1010.

Uzzināt vairāk
Par Integrum Asset Management IPAS akcionāru maiņu

Sakarā ar akcionāru maiņu ir notikušas izmaiņas Sabiedrības padomes sastāvā, savukārt, valde turpina darbību esošajā sastāvā.

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2023.gada 2.augustā stājās spēkā grozījumi Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektā un pārvaldes nolikumā.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Integrum Asset Management IPAS (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu  tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu Integrum Global Corporate USD Bond Fund, ieguldījumu fondu Integrum CEEMEA USD Bond Fund un ieguldījumu fondu Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund (turpmāk kopā – Pievienojamie fondi, bet katrs atsevišķi […]

Uzzināt vairāk
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram