Jaunumi
Kāpēc pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir jāiegulda?

Daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tostarp vērtspapīros – vietējo uzņēmumu obligāciju emisijās, riska kapitālā un noguldījumos bankās. Šis ieguldījums palīdz nodrošināt tava pensijas kapitāla vērtības pieaugumu nākotnē.

Uzzināt vairāk
Kā noskaidrot, cik liels ir mans darba stāžs un kāpēc tas ir svarīgi?

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē tava vecuma pensijas apmēru, ir uzkrātais apdrošināšanas jeb darba stāžs.

Uzzināt vairāk
Vai pašnodarbinātajam ir vērts iemaksāt pensijai vairāk?

Ja esi reģistrējies kā pašnodarbinātais, tava vecuma pensija lielā mērā ir atkarīga no tā, cik lielas sociālās iemaksas esi veicis.

Uzzināt vairāk
Kā nomainīt pensiju 2. līmeņa plānu?

Vai zināji, ka tavas pensijas lielumu ietekmē gan tas, cik lielas sociālās iemaksas tiek veiktas, gan tas, kurā plānā tiek uzkrāts tavs pensiju 2. līmeņa kapitāls*? Jo augstāks izvēlētā pensiju plāna ienesīgums, jo vairāk finanšu līdzekļus varēsi uzkrāt vecumdienām. Iedomājies, ka Jānis un Anna jau kopš divdesmit gadu vecuma strādā algotu darbu, katrs saņemot 1000 […]

Uzzināt vairāk
"Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanas pabeigšanu"

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ir pabeigta Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund […]

Uzzināt vairāk
Cik daudz ir nopelnījis mans pensiju 2. līmeņa plāns?

Katru mēnesi no tavas bruto algas vai citiem ienākumiem, par kuriem tiek maksātas sociālās iemaksas, 6% tiek ieskaitīti pensiju 2. līmenī*. Piemēram, ja tava mēnešalga ir 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas, pensiju 2. līmenī tiek automātiski iemaksāti 60 EUR, kas nozīmē, ka gada laikā savā pensijas uzkrājumā veic iemaksu 720 EUR apmērā. Turklāt, ar katru […]

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanu

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi realizēt Sabiedrības jaunu darbības stratēģiju, kas paredz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu un privāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanu, tā nolēmusi nodot Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index […]

Uzzināt vairāk
“Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” maina nosaukumu uz “Signet Aktīvais Plāns”

Informējam, ka 2023.gada 21.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība) pārvaldītā valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (turpmāk – ieguldījumu plāns) prospektā un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā. Grozījumi ieguldījumu plāna normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir […]

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2023.gada 2.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS(iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība)pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektā un pārvaldes nolikumā. Grozījumi ieguldījumu fondu normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizētainformācija par Sabiedrības nosaukumu, kā arī prospektā aktualizēta informācija parSabiedrības padomi, aktualizēta informācija par fonda pārvaldnieku un aktualizēti […]

Uzzināt vairāk
Pensijas kalkulators  - cik liela varētu būt tava pensija?

Pat tad, ja pašlaik esi jauns un, šķiet, ka pensija vēl ir pārāk tālu, lai par to rūpētos, ir svarīgi izprast pensiju sistēmas darbības principus, lai nodrošinātu sev pārtikušas vecumdienas.

Uzzināt vairāk
Integrum Asset Managemet IPAS maina nosaukumu uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Sākot ar 2023.gada 10.oktobri Integrum Asset Management IPAS juridiskais nosaukums tika mainīts uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk – Sabiedrība). Sabiedrība turpina sniegt pakalpojumus ieguldījumu fondu un valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) līdzekļu pārvaldīšanas jomā un apkalpot ieguldītājus ierastajā režīmā.

Uzzināt vairāk
3 soļi, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko pensiju 2.līmeņa plānu

Kā neapjukt piedāvājumā un pēc kādiem kritērijiem vadīties, lai izvēlētos sev piemērotāko?

Uzzināt vairāk
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram