Pārmaiņu laikos uzticos pieredzējušam 2.pensiju līmeņa pārvaldītājam

Pievienoties
Audzē savu 
pensiju 
ar Signet  Aktīvo  
Plānu
Piemērots vecumā no 16 līdz 55 gadiem
Ieguldījumi akcijās ir līdz 50%
Kopējā komisija ir 0.6%

Kāds būs pensijas
uzkrājums?

Aprēķins veikts, pieņemot, ka tavs pensiju 2. līmeņa uzkrājums pašlaik ir 3 mēnešalgas (ja nav atsevišķi ievadīts), algas pieaugums gadā vidēji 2%, prognozētais vidējais ienesīgums 4.8% gadā (nav garantēts), komisija 0.6% gadā.

Kā pieteikties?

1

nospied pogu “Pievienoties plānam”, kas tevi novirzīs uz portālu latvija.lv

2

izvēlies autentifikācijas veidu

3

apstiprini savu piekrišanu elektroniskā pakalpojuma noteikumiem

4

aizpildi iesniegumu pensiju 2. līmeņa izvēlei vai maiņai, izvēloties Signet Aktīvo plānu
Augsts ienesīgums
15 gadu pieredze
Plaša ieguldījumu diversifikācija

Jūsu pensijas uzkrājums ir drošībā

Profils
Līdzekļu pārvaldnieks
Signet Pensiju Pārvalde IPAS; Sergejs Gačenko
Turētājbanka
Citadele Banka, AS
Plāna kategorija
valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu aktīvais plāns
Revidents
Nexia Audit Advice, AS
Darbības uzsākšanas laiks
2017. gada oktobris
Pastāvīgās izmaksas, t. sk.:
0,60% (gadā)
atlīdzība līdzekļu pārvaldniekam
0,48% (gadā)
atlīdzība līdzekļu turētājbankai
0,12% (gadā)
Komisija par rezultātu (kapitāla pieaugumu)
0,00% (gadā)
Darbības caurspīdīgums

Signet Pensiju Pārvalde IPAS nodrošina regulāru ieguldījumu plāna darbības rezultāta un veikto ieguldījumu atspoguļošanu ieguldījumu plāna pārskatā, kā arī iespēju ieguldītājam pirms savas izvēles izdarīšanas salīdzināt Signet Aktīvā Plāna ienesīgumu ar jebkuru citu Latvijā reģistrētu ieguldījumu plānu ienesīgumu.   

Turētājbanka
Signet Pensiju Pārvalde IPAS ieguldītāju pensijas uzkrājums vienmēr un nepārtraukti tiek glabāts turētājbankā pilnībā nošķirti no pensijas pārvaldnieka naudas līdzekļiem. Atbilstoši kredītiestāžu likuma regulējumam valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu līdzekļi netiek iekļauti arī turētājbankas mantas sarakstā. Tādējādi ieguldītāju pensiju kapitāls tiek pasargāts un nošķirts gan no pārvaldnieka, gan turētājbankas darbības. Turētājbanka arī nodrošina pensiju pārvaldnieka papildus kontroli nepārtrauktai atbilstībai pārvaldnieka veiktajai ieguldījumu stratēģijai. Signet Aktīvā Plāna turētājbanka ir Citadele Banka AS.
Darbības uzraudzība
Signet Pensiju Pārvalde IPAS ir Latvijas Bankas uzraudzīta licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas nodrošina atbilstību augstākajiem regulatīvajiem un drošības standartiem finanšu nozarē. Informācija par Signet Pensiju Pārvalde IPAS licenci / darbības veidu:
 • tirgus segmenti: ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, pensiju fondi, 
 • licences veids: ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana,
 • licences numurs: 06.03.07.263/204,
 • licences izdošanas datums: 04.08.2006.

Jautājumi un atbildes

Kā pensiju 2. līmeņa dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, vari portālā latvija.lv aizpildīt elektronisko formu (vai personīgi VSAA filiālē) un norādīt, kas mantos tavā pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu: 

 • ja vēlies atdot savu pensijas uzkrājumu citu pensiju izmaksai, izvēlies "ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā"
 • ja vēlies atdot mantojumā konkrētai personai, pievienojot savu uzkrājumu šīs personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam, izvēlies "pievienot norādītās personas valsts fondētās pensijas kapitālam" 
 • ja vēlies nodot mantošanai radiniekiem (dzīvesbiedrs, bērni u.tml.), izvēlies “nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā”. Šajā gadījumā uzkrājumu iegūs mantinieki (pēc radniecības vai testamenta) un varēs izlemt, vai izņemt mantojumu naudas veidā vai pievienot savam pensiju 2.līmeņa uzkrājumam.

Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītāju vari mainīt 1 reizi kalendārajā gadā, bet ieguldījumu plānu pie katra līdzekļu pārvaldītāja – 2 reizes kalendārajā gadā.

Izvēloties līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, pievērs uzmanību: 

 • ieguldījumu plāna līdzekļu ieguldīšanas politikai un ienesīguma rezultātiem; 
 • līdzekļu pārvaldītāja pieredzei, reputācijai un stabilitātei;
 • līdzekļu pārvaldīšanai paredzēto izmaksu (komisiju) apmēram; 
 • turētājbankas, kurā tiks glabāti līdzekļu pārvaldītājam uzticētie līdzekļi, reputācijai.

Signet Aktīvā Plāna pārvaldīšanai tiek ieturēta komisija 0.6% apmērā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības. Tā sevī ietver atlīdzību līdzekļu pārvaldītājam un atlīdzību līdzekļu turētājam. Atlīdzības mainīgā daļa līdzekļu pārvaldītājam netiek piemērota, tādējādi mūsu pārvaldnieku tāpat kā mūsu klientu intereses ir ieguldījumu ilgtermiņa vērtības pieaugums.

Vismaz 50% Signet Aktīvā Plāna līdzekļu tiek ieguldīti fiksēta ienākuma finanšu instrumentos un kredītiestāžu termiņnoguldījumos, kas nodrošina stabilu Ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu, aizsargājot to no īstermiņa svārstībām. 

Lai sasniegtu augstāku ienesīgumu ilgtermiņā, līdz 50% Ieguldījumu plāna līdzekļu var tikt ieguldīti ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos, kā arī riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos. 

Ieguldījumi tiek veikti uz dažādiem termiņiem gan ES dalībvalstīs, gan citās valstīs, ievērojot, ka vismaz 70% no līdzekļiem tiek ieguldīti EUR. Ieguldījumu koncentrācija kādā konkrētā ģeogrāfiskā rajonā vai tautsaimniecības nozarē nav paredzēta.

Visus pensiju 2. līmeņa plānu pārvaldītāju rezultātus, kā arī komisijas maksas apmēru var salīdzināt portālā www.manapensija.lv.

Datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu vari uzzināt:

 • ierodoties personīgi jebkurā VSAA nodaļā;
 • vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv

Tas, cik daudz uzkrāsi pensiju 2. līmenī, atkarīgs no:

 • Tavas algas un iemaksāto sociālo iemaksu lieluma;
 • Spēkā esošās iemaksu likmes pensiju 2. līmenim (kopš 2016.gada tie ir 6% no tavas bruto algas);
 • Izvēlētā ieguldījumu plāna peļņas;
 • Dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Kopējais iemaksu apjoms pensiju kapitālam ir 20 % no tavas bruto algas, kas jau tagad tiek automātiski ieskaitīts no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām un pārdalīts starp pensiju 1. līmeni (14%) un pensiju 2. līmeni (6%). Tādēļ pievienojoties Aktīvo ieguldījumu plānam Integrum, papildus sociālās apdrošināšanas iemaksas tev nav jāveic.

Pensiju 2. līmenis tev palīdz nodrošināt lielāku pensiju vecumdienās, jo daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas paredzētas vecuma pensijai, tiek ieguldītas finanšu un kapitāla tirgū – vērtspapīros un noguldījumos bankās. Tādēļ uzkrātais kapitāls strādā tavā labā un palīdz palielināt tavu pensiju. Turklāt, ja naudu, kas tiek iemaksāta pensiju 1. līmenī, valsts izmanto pensiju izmaksām pašreizējiem pensionāriem, tad nauda, kas tiek ieskaitīta pensiju 2. līmenī, tiks izmantota tikai tavas pensijas izmaksai.

Noderīga informācija

Kāpēc pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir jāiegulda?

Daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tostarp vērtspapīros – vietējo uzņēmumu obligāciju emisijās, riska kapitālā un noguldījumos bankās. Šis ieguldījums palīdz nodrošināt tava pensijas kapitāla vērtības pieaugumu nākotnē.

Uzzināt vairāk

Ir jautājumi?

Atsūti ziņu un mūsu speciālisti sazināsies ar tevi, cik ātri iespējams.
kontaktforma leja
Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3-7, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: [email protected]
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram