Atalgojuma politika

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk — Sabiedrība) Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Tā nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo pensiju plānu riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos, neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli un maksātspēju, atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai.

Ar Sabiedrības aktuālo Atalgojuma politiku var iepazīties šeit .

Informācija par Sabiedrības īstenoto atalgojuma politiku 2023.gadā ir pieejama Sabiedrības gada pārskatā par 2023.gadu.

Informācija publicēta: 14.06.2024.

Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram