Par mums

Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Viena no vadošajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā. Jau 15 gadus mēs pārvaldām dažāda riska un sarežģītības kolektīvo ieguldījumu produktus.

Mūsu panākumu pamatā ir liela praktiskā pieredze, atbildīga ieguldījumu stratēģija un spēcīga komanda, ko veido vairāk nekā 15 augsti kvalificēti speciālisti. Ticam, ka arī Tu vari kļūt par mūsu ieguldītāju, un esam gatavi palīdzēt audzēt Tavu ieguldījumu vērtību ik dienas!

Signet Aktīvais Plāns

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam Signet Aktīvais Plāns ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas paredz, ka līdz 50% aktīvu tiek ieguldīti komercsabiedrību akcijās, bet pārējā daļa – valsts un korporatīvajās obligācijās ar fiksētu ienākumu, lai nodrošinātu stabilu ieguldītā kapitāla pieaugumu ar mērķi pasargāt to no īstermiņa svārstību ietekmes.
Pievienoties

Komanda

 Reinis Zauers 
Valdes priekšsēdētājs
Darba pieredze juridiskajā jomā kopš 1999. gada, strādājot privātuzņēmumos un valsts pārvaldē. No 2003. gada veido karjeru finanšu sektorā, ieņemot vadošus amatus kā Finanšu tirgu un investīciju pārvaldes jurists, juridiskās nodaļas vadītājs, vadības grupas loceklis.
Sergejs Gačenko
Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs
Uzkrājis vairāk nekā 15 gadu pieredzi ieguldījumu pārvaldes jomā. Ieguvis maģistra grādu matemātiskās ekonomikas jomā. Attīstījis padziļinātas gan teorētiskās, gan praktiskās analītiskās spējas, kā arī ieguvis CFA sertifikātu (Chartered Financial Analyst).
Ilze Akmentiņa
Par NILLTPFN atbildīgais valdes loceklis.
Ilgstoši strādājusi un attīstījusi zināšanas visaptverošu risku vadības, iekšējās kontroles sistēmas un darījumu uzraudzības jomās. Ieguvusi CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) sertifikātu.

Korporatīvā pārvaldība

Padome

Padome ir akcionāru ievēlēta institūcija, kas statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību, kā arī veic citas būtiskas funkcijas Sabiedrības efektīvas darbības nodrošināšanai:

  • Iekšējā audita darbības koordinēšana un uzraudzība.
  • Sabiedrības darbības stratēģijas apstiprināšana un tās īstenošanas uzraudzība.
  • Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektīvas funkcionēšanas uzraudzība.
  • Sabiedrības darbībai piemītošo būtisko risku pārvaldīšanas uzraudzība.
  • Sabiedrības vadības informācijas sistēmas efektīvas funkcionēšanas uzraudzība.
  • zvērināto revidentu, kā arī Latvijas Bankas atzinumu un ieteikumu izskatīšana
  • un citas Sabiedrības statūtos vai normatīvajos dokumentos noteiktās funkcijas.

Padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs – Tatjana Drobina
Profesionālo karjeru veidojis kā finanšu direktors un iekšējā audita vadītājs aktīvu pārvaldes sabiedrībā, vēlāk bijusi valdes locekle un finanšu direktore komercbankā. Pieredze finanšu sektorā vairāk nekā 25 gadus.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Junkers
Saistību šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, zvērināts advokāts ar vairāk nekā 14 gadu darba pieredzi.

Padomes loceklis - Aleksejs Generalovs
Ir liela pieredze dažādās banku biznesa jomās, kā korespondentu attiecības, brokeru pakalpojumu sniegšana, aktīvu un resursu pārvaldīšana. Kopējā pieredze finanšu tirgos veido vairāk nekā 20 gadus.

Iekšējais audits

Iekšējais audits ir neatkarīga iekšējās kontroles sistēmas vienība, kuras mērķis ir pilnveidot Sabiedrības darbību. Iekšējais audits palīdz Sabiedrībai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku un disciplinētu pieeju riska vadības, kontroles un korporatīvās pārvaldības procesu efektivitātes novērtēšanai un pilnveidošanai.

Iekšējais auditors – Jeļena Kasatkina

Akcionāri

Sabiedrības 100% balsstiesīgo akciju pieder Signet Bank, AS.

Informācija par pakalpojumu deleģēšanu

Ievērojot normatīvo aktu prasības, Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk – Sabiedrība) ir deleģējusi zemāk norādītos pakalpojumus šādiem ārpakalpojumu sniedzējiem:

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Confero Technologies, SIA, (vienotais reģistrācijas Nr. 40203176720, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus) noslēgto pakalpojumu deleģēšanas līgumu, Confero Technologies, SIA sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu pārvaldīšanu.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Driven, SIA (vienotais reģistrācijas numurs 40203374308, juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, reklāmas aģentūru darbība) noslēgto pakalpojumu deleģēšanas līgumu, Driven, SIA sniedz Sabiedrībai mārketinga pakalpojumus.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Signet Bank, AS, (vienotais reģistrācijas Nr. 40003043232, juridiskā adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus) noslēgto pakalpojumu deleģēšanas līgumu, Signet Bank, AS sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu uzturēšanu.

Ir vērts izlasīt

Aktīvu pārvaldīšanas filozofija

Iepazīsties ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS klientu aktīvu pārvaldīšanas filozofiju un darbības pamatprincipiem!

Uzzināt vairāk

Ir jautājumi?

kontaktforma leja
Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3-7, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: [email protected]
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram