Ieguldījumu fondi

Par ieguldījumu fondiem

Signet Pensiju Pārvalde IPAS ir viens no senākajiem atvērto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Baltijā. Mūsu pārvaldnieki jau vairāk kā 15 gadus nodrošina ieguldījumu fondu pārvaldīšanu ar akciju, obligāciju un jaukta tipa ieguldījumu instrumentiem. Ieguldījumu fondi atšķiras pēc to ieguldījumu stratēģijas, ieguldījumu ģeogrāfijas, kā arī ieguldījumu valūtas.
integrum pensiju 2 līmenis

Vēršam uzmanību, ka ir pabeigta ieguldījumu fondu pārvaldes nodošana ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai Signet Asset Management IPS. Vairāk informācijas šeit.

Vēršam uzmanību, ka sākot ar 2023. gada 10. oktobri Integrum Asset Management IPAS juridiskais nosaukums tika mainīts uz Signet Pensiju Pārvalde IPAS. Papildu informāciju skatīt šeit.

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie Signet Pensiju Pārvalde IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei. Vairāk informācijas šeit.Fondi:

Ieguldījumu fondu darbības rezultāts

Ieguldījumu fondu daļu vērtība, kā arī ienesīgums ir pieejams Nasdaq CSD uzturētā Baltijas fondu centrā.
Ar aktuālo Signet Pensiju Pārvalde IPAS komentāru par ieguldījumu fondu darbības rezultātu var iepazīties šeit.

Pieteikumi

Lai veiktu ieguldījumu apliecību iegādi, aizpildiet "Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādei".

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, aizpildiet "Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai". Pieteikumu iesniegšanas un apstrādes kārtība ir pieejama šeit.


Par norēķiniem ASV dolāros

Ja plānojat sniegt pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanai, lūdzam iepriekš sazināties ar savu konta turētāju un noskaidrot, vai konta turētājs varēs nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros.

Gadījumā, ja konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, pieteikumā atpakaļpirkšanai ir iespēja norādīt, lai norēķini par ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu tiktu veikti euro valūtā.

Ir jautājumi?

kontaktforma leja
Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3-7, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: [email protected]
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram