"Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanas pabeigšanu"
janvāris 9, 2024

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ir pabeigta Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk kopā – Fondi, bet katrs atsevišķi – Fonds) pārvaldes nodošana ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS, reģistrācijas numurs 40103362872, valdes atrašanās adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija.

Turpmāk ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Fondu ieguldījumu apliecībām, iesniedzot atbilstošu pieteikumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS.
Plašāka informācija par SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS atrodama tīmekļa vietnē https://signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/

Līdz ar Fondu pārvaldes nodošanu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS, Fondu pamatdokumentos (prospekts, pārvaldes nolikums un ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija) ir veikti attiecīgie grozījumi (mainīta ar pārvaldes sabiedrību saistīta informācija), kuri stājās spēkā 2024.gada 4.janvārī.

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo Fondu šeit:
https://www.signetpensijas.lv/fondi/


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram