Ieguldītāju pārbaude

Pievienoties
Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude

Signet Pensiju Pārvalde IPAS, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ieguldītājus, kuru īpašumā ir Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), sazināties ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS un klātienē iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Sazināties ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS var darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Savukārt, ieguldītājiem, kuru ieguldījumu apliecības atrodas likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A, nepieciešams sazināties ar likvidējamo ABLV Bank Luxembourg S.A un sniegt savu piekrišanu pārbaudes ietvaros nepieciešamās informācijas un dokumentu nodošanai Signet Pensiju Pārvalde IPAS. Saņemot ieguldītāja piekrišanu, likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A nodrošinās pārbaudes ietvaros pieprasītās informācijas un dokumentu nodošanu Signet Pensiju Pārvalde IPAS.

Ieguldītāju pārbaudi nodrošina Signet Pensiju Pārvalde IPAS regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā.

Ieguldītāja pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Signet Pensiju Pārvalde IPAS turpinātu sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Pēc ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Signet Pensiju Pārvalde IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.


Dokumenti
Pārbaudes uzsākšanai ieguldītājam ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Pārbaudes ietvaros ieguldītājаm var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Signet Pensiju Pārvalde IPAS, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.


Iesniegšanas kārtība

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību. Dokumenti jāiesniedz Antonijas ielā 3, Rīga, LV-1010, Latvijas Republikā. Lai sarunātu tikšanās laiku, lūdzam iepriekš zvanīt Signet Pensiju Pārvalde IPAS darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstīt uz e-pastu [email protected]

Pēc Ieguldītāja, tā pārstāvju identifikācijas ieguldītājam tiks izsniegta piekļuve Signet Pensiju Pārvalde IPAS sistēmai Online Office drošai turpmākai savstarpējai komunikācijai.

Gadījumā, ja ieguldītājam nav iespējas ierasties dokumentu iesniegšanai klātienē, lūdzam sazināties ar Signet Pensiju Pārvalde IPAS par iespējamo situācijas risinājumu.

Lēmums par katra ieguldītāja dokumentu pietiekamību un atbilstību tiks pieņemts individuāli, balstoties uz ieguldītāja pārbaudes rezultātiem.


Jautājumi un atbildes par ieguldītāju pārbaudi

Ieguldītājam nepieciešams sazināties ar Integrum Asset Management IPAS darba laikā pa tālruni +371 6700 2775 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Ieguldītājs tiks reģistrēts uz klātienes tikšanos ar Integrum Asset Management IPAS, kuras laikā tiks veikta ieguldītāja identifikācija un nepieciešamo dokumentu pieņemšana, kā arī ieguldītājam tiks izsniegta pieeja Integrum Asset Management IPAS sistēmai Online Office turpmākai komunikācijai pārbaudes procesa laikā.

Klātienes tikšanās ar Integrum Asset Management IPAS ir nepieciešama, lai veiktu ieguldītāja, tā pilnvaroto pārstāvju identifikāciju.

Tīmekļa vietnes sadaļā “Ieguldītāju pārbaude” ir norādīti dokumenti, kurus ieguldītājam nepieciešams iesniegt pārbaudes uzsākšanai

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus, kas nepieciešami ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai, ar pilnvaroto personu starpniecību. Lai to nodrošinātu, ieguldītājam nepieciešams savā dzīves vietas valstī noformēt notariālu pilnvaru uz rīcībspējīgu personu, kurai ieguldītājs uzticas un, kas var ierasties uz klātienes tikšanos Latvijā. Notariālo pilnvaru uzrāda ieguldītāja pilnvarotā persona klātienes identifikācijas laikā.

Jā, pārbaude tiks piemērota visiem ieguldītājiem. Pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Integrum Asset Management IPAS varētu turpināt sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Tikai pēc veiktās ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Integrum Asset Management IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Ieguldītāju pārbaudes process tiks veikts regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes kārtību, kas vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska novēršanu.

Pārbaudes ietvaros ieguldītājam var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Integrum Asset Management IPAS, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.
Pieprasījumu nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanai ieguldītājs saņems Integrum Asset Management IPAS sistēmā Online Office. Pieprasīto informāciju vai dokumentus ieguldītājs varēs sniegt, izmantojot sistēmu Online Office.

Pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām ieguldītājs varēs iesniegt Integrum Asset Management IPAS pēc ieguldītāja pārbaudes procesa pabeigšanas, ja pārbaudes rezultātā netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi darījuma izpildei. Informācija par pārbaudes procesa pabeigšanu ieguldītājam tiks sniegta sistēmā Online Office.  Ja Sabiedrības darbinieki nav sazinājušies ar ieguldītāju, tas nozīmē, ka attiecīgā ieguldītāja pārbaude vēl nav pabeigta.

Ir jautājumi?

Atsūti ziņu un mūsu speciālisti sazināsies ar tevi, cik ātri iespējams.
kontaktforma leja
Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003814724
LEI numurs: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Juridiskā adrese: Antonijas iela 3-7, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas datums: 30.03.2006.
Telefons: +371 6700 2777
E-pasts: i[email protected]
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram