Compliance Review of Investors

Join
Compliance review of investors of mutual funds managed by Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Hereby Signet Pensiju Pārvalde IPAS invites investors in whose possession are shares of mutual funds managed by Signet Pensiju Pārvalde IPAS (hereinafter - investors) to contact Signet Pensiju Pārvalde IPAS and submit information and documents in person for initiation of the compliance review of investor. It is necessary in order for Signet Pensiju Pārvalde IPAS to comply with the requirements of legal acts aimed at prevention of risks related to money laundering, terrorism and proliferation financing, as well as sanction violations.

To contact Signet Pensiju Pārvalde IPAS, please call during business hours +37167002775 or send an email to [email protected].

Investors whose shares of mutual funds are safekept in ABLV Bank Luxembourg, S.A. in judicial liquidation, have to to contact ABLV Bank Luxembourg S.A. in judicial liquidation and provide their consent pārbaudes ietvaros nepieciešamās informācijas un dokumentu nodošanai Signet Pensiju Pārvalde IPAS. Saņemot ieguldītāja piekrišanu, likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A nodrošinās pārbaudes ietvaros pieprasītās informācijas un dokumentu nodošanu Signet Pensiju Pārvalde IPAS.

Investor review process is performed by Signet Pensiju Pārvalde IPAS and supervised by the regulator – Latvijas Banka.

Investor compliance review constitutes an essential precondition for Signet Pensiju Pārvalde IPAS to continue cooperation with the investor including processing transactions with the shares of mutual funds. Signet Pensiju Pārvalde IPAS will process transactions with the shares of mutual funds only after the investor’s compliance review and if there are no restrictions in accordance with the legal acts.


Documents
To initiate the compliance review, the investor has to submit the following documents:

During the review, the investors might have to submit other documents requested by Signet Pensiju Pārvalde IPAS, e.g. documents confirming source of funds used to acquire shares of mutual funds, documents confirming source of wealth.


Submission procedure

Investor should submit the documents in person or by the authorized representative. Documents should be submitted at Antonijas Street 3, Riga, LV-1010, the Republic of Latvia. For arranging a meeting, please call beforehand +37167002775 during Signet Pensiju Pārvalde IPAS business hours or send an email to [email protected]

After identification of the Investor, and its representatives, the investor will be provided with access to the Signet Pensiju Pārvalde IPAS system Online Office for secure communication in the future.

If investor cannot meet in person, please contact Signet Pensiju Pārvalde IPAS about a possible solution.

Decision on sufficiency and adequacy of each investor’s documents will be made individually, considering the results of the investor’s compliance review.


Jautājumi un atbildes par ieguldītāju pārbaudi

Ieguldītājam nepieciešams sazināties ar Integrum Asset Management IPAS darba laikā pa tālruni +371 6700 2775 vai rakstot uz e-pastu [email protected]. Ieguldītājs tiks reģistrēts uz klātienes tikšanos ar Integrum Asset Management IPAS, kuras laikā tiks veikta ieguldītāja identifikācija un nepieciešamo dokumentu pieņemšana, kā arī ieguldītājam tiks izsniegta pieeja Integrum Asset Management IPAS sistēmai Online Office turpmākai komunikācijai pārbaudes procesa laikā.

Klātienes tikšanās ar Integrum Asset Management IPAS ir nepieciešama, lai veiktu ieguldītāja, tā pilnvaroto pārstāvju identifikāciju.

Tīmekļa vietnes sadaļā “Ieguldītāju pārbaude” ir norādīti dokumenti, kurus ieguldītājam nepieciešams iesniegt pārbaudes uzsākšanai

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus, kas nepieciešami ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai, ar pilnvaroto personu starpniecību. Lai to nodrošinātu, ieguldītājam nepieciešams savā dzīves vietas valstī noformēt notariālu pilnvaru uz rīcībspējīgu personu, kurai ieguldītājs uzticas un, kas var ierasties uz klātienes tikšanos Latvijā. Notariālo pilnvaru uzrāda ieguldītāja pilnvarotā persona klātienes identifikācijas laikā.

Jā, pārbaude tiks piemērota visiem ieguldītājiem. Pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Integrum Asset Management IPAS varētu turpināt sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Tikai pēc veiktās ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Integrum Asset Management IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Ieguldītāju pārbaudes process tiks veikts regulatora, Latvijas Bankas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes kārtību, kas vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska novēršanu.

Pārbaudes ietvaros ieguldītājam var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Integrum Asset Management IPAS, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.
Pieprasījumu nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanai ieguldītājs saņems Integrum Asset Management IPAS sistēmā Online Office. Pieprasīto informāciju vai dokumentus ieguldītājs varēs sniegt, izmantojot sistēmu Online Office.

Pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām ieguldītājs varēs iesniegt Integrum Asset Management IPAS pēc ieguldītāja pārbaudes procesa pabeigšanas, ja pārbaudes rezultātā netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi darījuma izpildei. Informācija par pārbaudes procesa pabeigšanu ieguldītājam tiks sniegta sistēmā Online Office.  Ja Sabiedrības darbinieki nav sazinājušies ar ieguldītāju, tas nozīmē, ka attiecīgā ieguldītāja pārbaude vēl nav pabeigta.

Any questions?

Leave us a message and our specialists will contact you as soon as possible.
kontaktforma leja
Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Registration number: 40003814724
LEI number: 549300BO9IYZ6ER3TR25
Legal address: Antonijas Street 3-7, Riga, LV-1010
Office address: Antonijas Street 3, Riga, LV-1010
Registration date: 30.03.2006.
Phone: +371 6700 2777
E-pasts: i[email protected]
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas Street 3, Riga, LV-1010
+371 6700 2777

Business hours:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram