Personas datu apstrādes noteikumi

Signet Pensiju Pārvalde IPAS apstrādā fizisko personu datus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
Fizisko personu datu apstrādi Signet Pensiju Pārvalde IPAS veic, lai:

  • pārvaldītu fondēto pensiju shēmas līdzekļus; 
  • sniegtu ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus; 
  • pārvaldītu riskus, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku; 
  • un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem nolūkiem.

Signet Pensiju Pārvalde IPAS nodrošina personas datu drošību, centralizētu personas datu uzglabāšanu un datu dzēšanu pēc obligātā termiņa beigām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 
Detalizētāk ar kārtību, kādā tiek apstrādāti fizisko personu dati, var iepazīties Personas datu apstrādes noteikumos.

Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram