Izmaiņas Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos
novembris 3, 2023

Informējam, ka 2023.gada 2.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS
(iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība)
pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektā un pārvaldes nolikumā.

Grozījumi ieguldījumu fondu normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta
informācija par Sabiedrības nosaukumu, kā arī prospektā aktualizēta informācija par
Sabiedrības padomi, aktualizēta informācija par fonda pārvaldnieku un aktualizēti citu
Sabiedrības pārvaldāmo fondu nosaukumi.

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo ieguldījumu fondu šeit:
https://www.signetpensijas.lv/fondi/

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās,
noteicošā ir latviešu valodas versija.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram