Jaunumi
Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Stock Index Fund un ABLV European Industry EUR Equity Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Industry EUR Equity Fund (pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund (iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ar mērķi pilnveidot ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizēt administrēšanas procesu tā nolēmusi pievienot ieguldījumu fondu ABLV European Industry EUR Equity Fund ieguldījumu fondam Integrum Global EUR Stock Index Fund.

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu dokumentos

Grozījumi ieguldījumu fondu ABLV Global Corporate USD Bond Fund un ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund normatīvajos dokumentos ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu fondu nosaukumā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Sabiedrības atalgojuma politiku, kā arī mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni un veikti redakcionāli labojumi.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ABLV Global USD Stock Index Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

2023. gada 13.martā pievienojamie fondi ir beiguši pastāvēt bez likvidācijas. Apvienošanas rezultātā pievienojamo fondu ieguldītāji ir kļuvuši par iegūstošā fonda ieguldītājiem.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par Integrum Asset Management IPAS ierosināto ieguldījumu fondu iekšzemes apvienošanu

Sabiedrība ierosina ieguldījumu fondu apvienošanu, lai pilnveidotu ieguldītājiem piedāvātās ieguldījumu iespējas un optimizētu administrēšanas procesu. Apvienošanas rezultātā ieguldītāji varēs iegūt labumu no efektīvākas pārvaldīšanas, labākas ieguldījumu diversifikācijas un ieguldījumu iespēju paplašināšanas, kas piemīt ieguldījumu fondam ar lielāko aktīvu apjomu.

Uzzināt vairāk
Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Informējam, ka 2023.gada 18.janvārī Latvijas Banka ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Uzzināt vairāk
Integrum Asset Management IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude

Integrum Asset Management IPAS informē, ka turpinās ieguldītāju, kuru īpašumā ir Integrum Asset Management IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), atbilstības pārbaude, kā arī aicina ieguldītājus sazināties ar Integrum Asset Management IPAS, lai klātienē iesniegtu informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Uzzināt vairāk
Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Bond Fund un ABLV European Corporate EUR Bond Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ISIN LV0000400810 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN LV0000400349 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

Uzzināt vairāk
Pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei

Vēršam uzmanību, ka Latvijas regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, 12.12.2022. pieņemtā lēmuma apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank SE dēļ, sākot ar 13.12.2022. saņemtie  Integrum Asset Management IPAS pieteikumi ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai no ieguldītājiem, kuri apliecības tur Baltic International Bank SE, netiks pieņemti izpildei.

Uzzināt vairāk
Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām atcelšanu

Sākot ar 01.12.2022. tiek atcelti ierobežojumi darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds) ieguldījumu apliecībām.

Uzzināt vairāk
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram