Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Stock Index Fund un ABLV European Industry EUR Equity Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu
jūlijs 12, 2023

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Industry EUR Equity Fund, ISIN LV0000400844 (pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global EUR Stock Index Fund, ISIN LV0000400356 (iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2023. gada 11.jūlijā pievienojamais fonds ir beidzis pastāvēt bez likvidācijas. Apvienošanas rezultātā pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 1.126403.

Ieguldītāji var iesniegt pieteikumus iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai sākot ar 2023. gada 12. jūliju.

Informējam, ka ar iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties Integrum Asset Management IPAS birojā, tās darba laikā, vai tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram