Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global USD Bond Fund, Integrum Global Corporate USD Bond Fund, Integrum CEEMEA USD Bond Fund un Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu
augusts 29, 2023

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda Integrum Global Corporate USD Bond Fund, ISIN LV0000400802 (pievienojamais fonds), ieguldījumu fonda Integrum CEEMEA USD Bond Fund, ISIN LV0000400331 (pievienojamais fonds), ieguldījumu fonda Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, ISIN LV0000400935 (pievienojamais fonds), un ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfonda Integrum Global USD Bond Fund, ISIN LV0000400315 (iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2023. gada 28.augustā pievienojamie fondi ir beiguši pastāvēt bez likvidācijas. Apvienošanas rezultātā pievienojamo fondu ieguldītāji ir kļuvuši par iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda Integrum Global Corporate USD Bond Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 0.714477. Pievienojamā fonda Integrum CEEMEA USD Bond Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 0.825065. Pievienojamā fonda Integrum Emerging Markets Corporate USD Bond Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 0.756472.

Ieguldītāji var iesniegt pieteikumus iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai sākot ar 2023. gada 29. augustu.

Informējam, ka ar iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties Integrum Asset Management IPAS birojā, tās darba laikā, vai tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažādās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram