Informācija ieguldītājiem par Signet Pensiju Pārvalde IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu pārvaldes nodošanu
decembris 1, 2023

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums – Integrum Asset Management IPAS, turpmāk – Sabiedrība) informē, ka ar mērķi realizēt Sabiedrības jaunu darbības stratēģiju, kas paredz valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu un privāto pensiju fondu līdzekļu pārvaldīšanu, tā nolēmusi nodot Sabiedrības izveidoto ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund un Integrum Global EUR Stock Index Fund, kā arī ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund apakšfondu Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund (turpmāk kopā – Fondi, bet katrs atsevišķi – Fonds) pārvaldi ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS, reģistrācijas numurs 40103362872, valdes atrašanas adrese: Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija.

Fondu pārvaldes nodošana notiks 04.01.2024.

Lai nodrošinātu Fondu pārvaldes nodošanu, periodā no 22.12.2023. līdz 04.01.2024. ieguldītāji nevarēs iesniegt pieteikumus Fondu ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpirkšanai un atpakaļpieņemšanai, t.i. norādītajā periodā tiks apturēta darījumu veikšana ar Fondu ieguldījumu apliecībām.

Pirms Fondu pārvaldes nodošanas ieguldītāji varēs iegādāties, pārdot un pieprasīt pieņemt atpakaļ Fondu ieguldījumu apliecības līdz 21.12.2023. plkst. 17.00, iesniedzot atbilstošu pieteikumu Sabiedrībai.

Pēc Fondu pārvaldes nodošanas ieguldītāji varēs veikt darījumus ar Fondu ieguldījumu apliecībām sākot ar 05.01.2024., iesniedzot atbilstošu pieteikumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS.

Plašāka informācija par SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS atrodama tīmekļa vietnē signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/

Plašāka informācija par Signet Pensiju Pārvalde IPAS atrodama tīmekļa vietnē signetpensijas.lv

Papildu informācijai:
Sergejs Gačenko
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Tālr.: +371 6700 2777
E-pasts: [email protected]


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram