“Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” maina nosaukumu uz “Signet Aktīvais Plāns”
novembris 27, 2023

Informējam, ka 2023.gada 21.novembrī stājās spēkā grozījumi Signet Pensiju Pārvalde IPAS (iepriekšējais nosaukums - Integrum Asset Management IPAS, turpmāk - Sabiedrība) pārvaldītā valsts fondēto pensiju shēmas (2.pensiju līmenis) ieguldījumu plāna “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (turpmāk – ieguldījumu plāns) prospektā un dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokumentā.

Grozījumi ieguldījumu plāna normatīvajos dokumentos ir saistīti ar to, ka ir aktualizēta informācija par Sabiedrības nosaukumu un Sabiedrības valdi, aktualizēta informācija par ieguldījumu plāna revidentu un ieguldījumu plāna pārvaldnieku, mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Saskaņā ar grozījumiem ieguldījumu plāna jaunais nosaukums ir Signet Aktīvais Plāns.

Aktuālie dokumenti atrodami Sabiedrības tīmekļa vietnes http://www.signetpensijas.lv/ sadaļā “Pensiju otrais līmenis”.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram