Новости
Kāpēc pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir jāiegulda?

Daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tostarp vērtspapīros – vietējo uzņēmumu obligāciju emisijās, riska kapitālā un noguldījumos bankās. Šis ieguldījums palīdz nodrošināt tava pensijas kapitāla vērtības pieaugumu nākotnē.

Узнать больше
Kā noskaidrot, cik liels ir mans darba stāžs un kāpēc tas ir svarīgi?

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē tava vecuma pensijas apmēru, ir uzkrātais apdrošināšanas jeb darba stāžs.

Узнать больше
Vai pašnodarbinātajam ir vērts iemaksāt pensijai vairāk?

Ja esi reģistrējies kā pašnodarbinātais, tava vecuma pensija lielā mērā ir atkarīga no tā, cik lielas sociālās iemaksas esi veicis.

Узнать больше
Kā nomainīt pensiju 2. līmeņa plānu?

Vai zināji, ka tavas pensijas lielumu ietekmē gan tas, cik lielas sociālās iemaksas tiek veiktas, gan tas, kurā plānā tiek uzkrāts tavs pensiju 2. līmeņa kapitāls*? Jo augstāks izvēlētā pensiju plāna ienesīgums, jo vairāk finanšu līdzekļus varēsi uzkrāt vecumdienām. Iedomājies, ka Jānis un Anna jau kopš divdesmit gadu vecuma strādā algotu darbu, katrs saņemot 1000 […]

Узнать больше
Информация для вкладчиков о завершении передачи управления фондами, находящимися под управлением Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (предыдущее название – Integrum Asset Management IPAS, далее – Управляющая компания) сообщает, что завершена передача управления фондами Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund и Integrum Global EUR Stock Index Fund, а также подфондами фонда Integrum Global Bond Fund - Integrum Global USD Bond Fund и Integrum Global EUR Bond Fund

Узнать больше
Cik daudz ir nopelnījis mans pensiju 2. līmeņa plāns?

Katru mēnesi no tavas bruto algas vai citiem ienākumiem, par kuriem tiek maksātas sociālās iemaksas, 6% tiek ieskaitīti pensiju 2. līmenī*. Piemēram, ja tava mēnešalga ir 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas, pensiju 2. līmenī tiek automātiski iemaksāti 60 EUR, kas nozīmē, ka gada laikā savā pensijas uzkrājumā veic iemaksu 720 EUR apmērā. Turklāt, ar katru […]

Узнать больше
Информация для вкладчиков относительно передачи управления фондами, находящимися под управлением Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (предыдущее название – Integrum Asset Management IPAS, далее – Управляющая компания) сообщает, что в целях реализации новой стратегии деятельности, которая предусматривает управление средствами схемы государственных фондируемых пенсий (2-й пенсионный уровень) и частных пенсионных фондов, Управляющая компания приняла решение передать управление фондами Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund и Integrum Global EUR Stock Index Fund

Узнать больше
“Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” меняет название на “Signet Aktīvais Plāns”

Сообщаем, что 21 ноября 2023 года вступили в силу изменения в проспекте и документе с основной информацией, предназначенной для участников инвестиционного плана схемы государственных фондированных пенсий (2-ой пенсионный уровень) “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum” (далее – инвестиционный план), находящегося под управлением Signet Pensiju Pārvalde IPAS (предыдущее название - Integrum Asset Management IPAS, далее - Управляющяя компания).

Узнать больше
Изменения в документах инвестиционных фондов под управлением Signet Pensiju Pārvalde IPAS

Сообщаем, что 2 ноября 2023 года вступили в силу изменения в проспекте и положении об управлении инвестиционных фондов под управлением Signet Pensiju Pārvalde IPAS (предыдущее название - Integrum Asset Management IPAS, далее - Управляющяя компания). Поправки в нормативных документах инвестиционных фондов связаны c обновлением информации о названии Управляющей компании, кроме того, в проспекте обновлена информация о Правлении Управляющей компании, информация об управляющем фонда, а также обновлен список других фондов под управлением Управляющей компании.

Узнать больше
Калькулятор пенсии: на какую пенсию ты мог бы рассчитывать?

Даже если сейчас ты еще молод и полон сил, и пенсия кажется слишком далеко, чтоб о ней думать сегодня, важно все же своевременно разобраться в том, как устроена пенсионная система в Латвии, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

Узнать больше
Integrum Asset Managemet IPAS меняет название на Signet Pensiju Pārvalde IPAS

С 10 октября 2023 года юридическое название Integrum Asset Management IPAS заменено на Signet Pensiju Pārvalde IPAS (далее – Управляющая компания). Управляющая компания продолжит оказывать услуги в сфере управления активами инвестиционных фондов и средствами схемы государственных фондированных пенсий (2-ой пенсионный уровень), а также обслуживать вкладчиков в обычном режиме.

Узнать больше
3 шага к выбору наиболее подходящего пенсионного плана 2-го уровня

Как не запутаться в предложении и по каким критериям выбирать наиболее подходящий именно тебе?

Узнать больше
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram