Mūža pensijas apdrošināšana – vai tas ir izdevīgi?
janvāris 19, 2023

Ja tev tuvojas pensijas vecums un regulāri no saviem ienākumiem esi veicis sociālās iemaksas, tai skaitā pensiju 2.līmenī*, ir vērts zināt, ka brīdī, kad nolemsi pensionēties, tev būs pieejamas divas izvēles iespējas:

  1. pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot savam pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un saņemt abas pensijas daļas kopā, kā to paredz likums „Par valsts pensijām”;
  2. noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un pensiju 2. līmeņa uzkrājumu uzticēt paša izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai, kas tev izmaksās tajā uzkrāto. Jāņem vērā, ka šo iespēju var izmantot vienīgi tad, ja pensiju 2. līmenī esi uzkrājis vismaz 2000 eiro.

Kas ir mūža pensijas apdrošināšana?

Mūža pensijas apdrošināšana ir valsts noteikta alternatīva, kas sniedz lielāku kontroli pār to, kā tiks veiktas izmaksas no tava pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla. Noslēdzot mūža pensijas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, saņemsi gan vecuma pensiju, ko izmaksā valsts, gan mūža pensiju, ko veido tavs pensiju 2.līmeņa uzkrājums, gan pensiju 3.līmenī uzkrāto, ja tajā veiktas iemaksas.

Kādas priekšrocības sniedz mūža pensijas apdrošināšanas polise?

Iespējas, ko piedāvā mūža pensijas polise:

1. Noteikt mūža pensijas izmaksu biežumu – reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Piemēram, nosakot naudas izmaksu reizi ceturksnī, saņemsi summu uzreiz par trīs mēnešiem, ko varēsi izmantot lielākam pirkumam – ceļojumam, ārstniecības pakalpojumiem, svinībām vai tml. Tas var būt labs risinājums, kā “iekrāt” līdzekļus, ja ikdienas tēriņiem pietiek ar valsts noteikto vecuma pensiju un citiem ienākumiem.

2. Mūža pensijas polise ļauj atstāt neizmantoto pensijas 2.līmeņa uzkrājumu mantojumā tuvam cilvēkam gadījumā, ja ar apdrošināšanas sabiedrību atrunātajā garantētajā izmaksas periodā iestāsies tava nāve.

Norādot izvēlēto tuvinieku kā labuma guvēju, tas turpinās saņemt tavas mūža pensijas izmaksas līdz garantētā izmaksas perioda beigām (nedrīkst pārsniegt 20 gadus). Šajā gadījumā labuma guvējs var būt jebkura persona, ne tikai Civillikumā noteiktie tiešie mantinieki. Tā ir lieliska iespēja parūpēties, lai arī pēc tavas nāves tavi darba augļi sniedz labumu tevis izvēlētam mantiniekam. Ja šo iespēju neizmantosi, neizmaksātie pensiju 2. līmenī uzkrātie līdzekļi tiks automātiski ieskaitīti valsts budžetā. Tomēr jāņem vērā, ja apdrošināšanas līgumā norādīsi labuma guvēju jeb mantinieku, tas var samazināt tavu aprēķināto mūža pensijas apdrošināšanas apmēru.

Arī neslēdzot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par mūža pensijas polisi ir iespējams novēlēt savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu mantojumā, tomēr šajā gadījumā pastāv ierobežojumi attiecībā uz mantinieku izvēli un mantojuma izmaksas kārtību. Tādēļ, ja vēlies ar savu pensiju otrā līmeņa uzkrājumu rīkoties brīvāk, var izvērtēt mūža pensijas polises iegādi.

Kā mūža pensijas polises iegāde var ietekmēt tavu vecuma pensijas apmēru?

Svarīgi! No 2023. gada 1. janvāra, piešķirot vecuma pensiju, ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks par uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmenī iegādāsies mūža pensijas polisi, par mūža pensijas apmēru samazinās personai pienākošos:

  • minimālo pensijas apmēru;
  • saglabājamo invaliditātes, izdienas pensijas apmēru vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

Kamēr Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no apdrošināšanas sabiedrības nesaņems informāciju par mūža pensijas mēneša apmēru, šajos gadījumos vecuma pensiju izmaksās avansā aprēķinātajā apmērā, bet ne ilgāk par vienu gadu.

Kā pieteikties mūža pensijas polisei?

Mūža pensijas polisei vari pieteikties vienīgi tad, kad esi sasniedzis valstī noteikto pensijas vecumu un nolēmis pensionēties. Lai to izdarītu, VSAA jāaizpilda „Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu” un pie izvēlnes „Vēlos manu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu izmantot” jāatzīmē „Mūža pensijas polises iegāde”. VSAA desmit darba dienu laikā sagatavos tava pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla aprēķinu un iedos sarakstu ar apdrošināšanas sabiedrībām, ar kurām iespējams noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

Tavs uzdevums būs iepazīties ar potenciālo apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumiem un piecu mēnešu laikā izdarīt izvēli par labu kādai no tām. Ja šajā periodā līgumu par Mūža pensijas polises iegādi nenoslēgsi, VSAA tavu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pievienos pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam, un tava vecuma pensija tiks aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Tomēr pirms pieņemt lēmumu par mūža pensijas apdrošināšanas iegādi, iesakām kārtīgi iepazīties ar šāda līguma apkalpošanas cenām un citām saistītajām izmaksām, kas katrai apdrošināšanas sabiedrībai var atšķirties.

* Piedalīšanās pensiju 2.līmenī ir obligāta tiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija. Savukārt tie, kas dzimuši no 1951.gada 2.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam ieskaitot, tai varēja un joprojām var pievienoties brīvprātīgi.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram