Kā atstāt mantojumā pensiju 2.līmeņa uzkrājumu?
jūlijs 1, 2024

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem pensiju 2. līmenī katru mēnesi automātiski tiek iemaksāti 6% no tavas bruto algas vai citiem ienākumiem, par kuriem tiek maksātas obligātās sociālās iemaksas. Gadu no gada veidojot uzkrājumu un tuvojoties pensijas vecumam, tavā pensiju 2. līmenī var būt uzkrātas ievērojamas summas vairāku desmitu tūkstošu apmērā. Šī nauda, kaut arī ne uzreiz pieejama, pieder tev, tādēļ ir vērts zināt, kur tā glabājas, cik veiksmīgi tiek ieguldīta un kas ar to notiks, ja aiziesi no šīs dzīves pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Pastāv divi varianti, kā vari parūpēties, lai tavs pensiju otrā līmeņa uzkrājums sniedz labumu tev tuvam cilvēkam arī gadījumā, ja aizej no dzīves pirms uzkrātā kapitāla izmantošanas.

1.      Novēlēt mantojumā gadījumā, ja aizej no dzīves pirms vēl esi pieprasījis vecuma pensiju

Kopš 2020. gada 1. janvāra ikviens pensiju 2. līmeņa plāna dalībnieks, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, portālā www.latvija.lv var aizpildīt elektronisko iesniegumu "Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēlei par uzkrātā kapitāla mantošanu" un novēlēt mantojumā savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu. Iesniegumu var iesniegt arī ierodoties personīgi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē, nosūtot to pa pastu vai arī elektroniski – apstiprinātu ar e-parakstu.

Aizpildot iesniegumu, tev būs trīs izvēles iespējas:

  • Ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā

Ja nevēlies atstāt savu pensijas uzkrājumu kādam mantojumā, kad pildīsi elektronisko formu valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv, izvēlies "ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā" un tavas nāves gadījumā uzkrājums tiks izmaksāts citiem pensionāriem. Ja esi kādam apgādnieks, piemēram, bērniem, uzkrājuma summu ņems vērā arī, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju – palielināsies tās apmērs. Šis nosacījums būs spēkā arī, ja nebūsi izraudzījies nevienu no trim uzkrātā kapitāla novēlēšanas iespējām.

  • Pievienot paša izvēlētas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam

Ja vēlies palīdzēt nodrošināt pārtikušas vecumdienas konkrētai personai (piemēram, dzīvesbiedram), novēlot mantojumā savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu un pievienojot to šīs personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam, elektroniskajā formā jāizvēlas "pievienot norādītās personas valsts fondētās pensijas kapitālam". Formā var norādīt tikai vienu personu, kura arī ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks. Ja norādīsi personu, kas vēl nav pensiju 2. līmeņa dalībnieks un nebūs tāds arī tavā nāves dienā, uzkrātais kapitāls jebkurā gadījumā tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

  • Atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā

Ja vēlies savu pensiju 2. līmeņa kapitālu novēlēt radiniekiem (dzīvesbiedrs, bērni u.tml.), izvēlies “nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā”. Šajā gadījumā uzkrājumu iegūs likumiskie mantinieki (pēc radniecības vai testamenta) un pēc noteiktas procedūras ievērošanas un dokumentu iesniegšanas notāram varēs izlemt, vai izņemt mantojumu naudas veidā (samaksājot par to iedzīvotāju ienākumu nodokli), vai arī pievienot savam pensiju 2. līmeņa uzkrājumam. Izdarot izvēli par uzkrātā kapitāla atstāšanu mantojumā, konkrētas personas nav jānorāda, jo mantošana Civillikuma noteiktajā kārtībā notiek ar zvērināta notāra starpniecību, kārtojot mantojuma lietu. Mantinieki varēs pieteikties mantojuma izmaksai 10 gadu laikā. Ja viņi to neizdarīs, kapitāls tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Tomēr gadījumā, ja aiziesi no dzīves dažus gadus pēc pensionēšanās, kad jau saņemsi pensiju, neatkarīgi no veiktās izvēles tavs uzkrājums nonāks valsts budžetā. Ja nevēlies, lai tā notiktu, ir vērts apsvērt mūža pensijas polises iegādi, jo tā sniegs tev lielāku kontroli pār tava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma izlietojumu gan dzīves laikā, gan pēc nāves.

2. Novēlēt mantojumā, ja aizej no dzīves, kad pensijas izmaksa jau sākusies

Brīdī, kad nolemsi pensionēties, tev būs iespēja ar paša izvēlētu apdrošināšanas sabiedrību noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, kas tev ne vien dos iespēju noteikt pensiju 2.līmeņa uzkrājuma izmaksas posmus un apjomu, bet arī ļaus neizmantoto uzkrājuma daļu atstāt mantojumā arī gadījumā, ja ar apdrošināšanas sabiedrību atrunātajā garantētajā izmaksas periodā iestāsies tava nāve. Turklāt, labuma guvējs un mantojuma saņēmējs var būt jebkura persona, ne tikai Civillikumā noteiktie tiešie mantinieki. Ja šo iespēju neizmantosi, neizmaksātie pensiju 2. līmenī uzkrātie līdzekļi tavas nāves gadījumā tiks automātiski ieskaitīti valsts budžetā.

Vairāk par to, kādas priekšrocības sniedz mūža pensijas apdrošināšanas polise, lasi rakstā “Mūža pensijas apdrošināšana – vai tas ir izdevīgi?”.

Noderīgi zināt

1. Ņem vērā, ka novēlēt mantojumā vai pievienot norādītās personas pensijas kapitālam iespējams:

  • 80% no uzkrātā fondētās pensijas kapitāla apmēra, kas reģistrēts 2019. gada 31. decembrī, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem 20% no šī kapitāla tiks ieskaitīti valsts pensiju speciālajā budžetā, lai izmantotu pensiju izmaksai esošajiem pensionāriem.
  • 100% visu kapitālu, kas būs uzkrāts sākot no 2020. gada 1. janvāra.

2. Savu izvēli pensiju 2. līmeņa kapitāla novēlēšanas kārtībai vari mainīt neierobežotu reižu skaitu.

3. Visērtāk datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu ir uzzināt vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv. Klātienē to var izdarīt ierodoties personīgi jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram