Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Global EUR Bond Fund un ABLV European Corporate EUR Bond Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu
janvāris 4, 2023

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV European Corporate EUR Bond Fund, ISIN LV0000400810 (turpmāk – Pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Global Bond Fund (iepriekšējais nosaukums – ABLV Emerging Markets Bond Fund) apakšfonda Integrum Global EUR Bond Fund, ISIN LV0000400349 (turpmāk – Iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2023. gada 3.janvārī Pievienojamais fonds ir beidzis pastāvēt bez likvidācijas. Apvienošanas rezultātā Pievienojamā fonda ieguldītāji ir kļuvuši par Iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām. Ieguldījumu apliecību apmaiņas koeficients bija 0.764471.

Ieguldītāji var iesniegt pieteikumus Iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai sākot ar 2023. gada 4. janvāri.

Informējam, ka ar Iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties Integrum Asset Management IPAS birojā, tās darba laikā, vai tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram