Informācija ieguldītājiem par ieguldījumu fondu Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ABLV Global USD Stock Index Fund un ABLV US Industry USD Equity Fund iekšzemes apvienošanas pabeigšanu
marts 14, 2023

Integrum Asset Management IPAS informē, ka ir pabeigta ieguldījumu fonda ABLV Global Stock Index Fund apakšfonda ABLV Global USD Stock Index Fund, ISIN LV0000400323 (pievienojamais fonds), ieguldījumu fonda ABLV US Industry USD Equity Fund, ISIN LV0000400836 (pievienojamais fonds) un ieguldījumu fonda Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund, ISIN LV0000400919 (iegūstošais fonds) iekšzemes apvienošana.

2023. gada 13.martā pievienojamie fondi ir beiguši pastāvēt bez likvidācijas. Apvienošanas rezultātā pievienojamo fondu ieguldītāji ir kļuvuši par iegūstošā fonda ieguldītājiem. Pievienojamā fonda ABLV Global USD Stock Index Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 1.306526. Pievienojamā fonda ABLV US Industry USD Equity Fund ieguldījumu apliecības tika apmainītas pret iegūstošā fonda ieguldījumu apliecībām pēc apmaiņas koeficienta 1.600132.

Ieguldītāji var iesniegt pieteikumus iegūstošā fonda ieguldījumu apliecību iegādei, atpakaļpieņemšanai un atpakaļpirkšanai sākot ar 2023. gada 14. martu.

Informējam, ka ar iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzēto pamatinformāciju ieguldītāji var iepazīties Integrum Asset Management IPAS birojā, tās darba laikā, vai tīmekļa vietnē: https://signetpensijas.lv/fondi/.

Pretrunu gadījumā starp šīs informācijas versijām, kas uzrakstītas dažās valodās, noteicošā ir latviešu valodas versija.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram