Полезная информация
Pensiju 2. līmeņa uzkrājums kļuvis pārskatāmāks

Sākot ar 2024. gada 1. jūliju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pensiju pārvaldniekiem nodos datus par to pensiju plānos esošajiem dalībniekiem. Tādējādi pārvaldniekiem būs iespēja savus klientus uzrunāt un konsultēt personīgi, iesakot viņu vecumam atbilstošāko pensiju plānu.

Узнать больше
Стоит ли менять пенсионный план 2-го уровня?

Знаешь ли ты, что управляющего средствами 2-го пенсионного уровня можно менять один раз в течение календарного года, а инвестиционный план у каждого управляющего – 2 раза в течение календарного года? К тому же, сменить пенсионный план можно совершенно бесплатно.

Узнать больше
Как оставить в наследство накопления 2-го пенсионного уровня?

С 1 января 2020 года каждый участник пенсионного плана 2-го уровня, еще не запросивший возрастную пенсию, может заполнить электронную форму и завещать накопленный капитал 2-го пенсионного уровня по своему усмотрению.

Узнать больше
3 faktori, kas ietekmē, cik daudz uzkrāsi pensiju 2. līmenī

Vidēji pensijā būs jāpavada apmēram deviņi gadi, pat, ja valsts palielinās pensionēšanās vecumu. Lai šo laiku pavadītu pēc iespējas komfortablāk, ieteicams ikvienam tālredzīgi pieiet savām vecumdienām un sākt laicīgi rūpēties par sava pensijas kapitāla uzkrājumu.

Узнать больше
Сколько денег ты теряешь, оставаясь в неподходящем пенсионном плане 2-го уровня?

Десятки тысяч жителей Латвии свои пенсионные накопления инвестировали в пенсионные планы, не соответствующие их возрастной категории, что существенно снижает размер их будущей пенсии.

Узнать больше
Как грамотно сравнить пенсионные планы 2-го уровня?

Мы собрали для тебя перечень ключевых критериев, которые помогут тебе выбрать подходящий пенсионный план 2-го уровня.

Узнать больше
Не потеряю ли я часть накопления при смене пенсионного плана 2-го уровня?

Рассматривая возможность перейти с нынешнего пенсионного плана 2-го уровня, участники пенсионной схемы часто задаются вопросом, не потеряют ли они часть накопленных денег в процессе перехода?

Узнать больше
9 ошибок при создании пенсионных накоплений

С годами на всех трех уровнях твоей пенсии по возрасту накопятся тысячи евро. Чем меньше ты интересуешься судьбой этих накоплений, тем больше вероятность, что по незнанию ты допустишь то, что твоя пенсия будет меньше, чем потенциально могла бы быть.

Узнать больше
Kāpēc pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir jāiegulda?

Daļa no tavām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tostarp vērtspapīros – vietējo uzņēmumu obligāciju emisijās, riska kapitālā un noguldījumos bankās. Šis ieguldījums palīdz nodrošināt tava pensijas kapitāla vērtības pieaugumu nākotnē.

Узнать больше
Kā noskaidrot, cik liels ir mans darba stāžs un kāpēc tas ir svarīgi?

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē tava vecuma pensijas apmēru, ir uzkrātais apdrošināšanas jeb darba stāžs.

Узнать больше
Калькулятор пенсии: на какую пенсию ты мог бы рассчитывать?

Даже если сейчас ты еще молод и полон сил, и пенсия кажется слишком далеко, чтоб о ней думать сегодня, важно все же своевременно разобраться в том, как устроена пенсионная система в Латвии, чтобы обеспечить себе безбедную старость.

Узнать больше
Vai pašnodarbinātajam ir vērts iemaksāt pensijai vairāk?

Ja esi reģistrējies kā pašnodarbinātais, tava vecuma pensija lielā mērā ir atkarīga no tā, cik lielas sociālās iemaksas esi veicis.

Узнать больше
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram