Vai tavs pensiju 2.līmeņa uzkrājums ir drošībā?
marts 25, 2022

Runājot par pensiju 2.līmeni, bieži tiek uzdots jautājums, vai mans uzkrājums ir drošībā – kur tas glabājas un kas to uzrauga. Tas ir svarīgs jautājums, jo pensiju 2. līmenī tiek automātiski iemaksāti 6% no tavas bruto algas vai citiem ienākumiem, par kuriem maksā obligātās sociālās iemaksas. Tā ir nauda, kas pieder tev, tādēļ svarīgi, lai tā būtu drošībā.

Pensiju 2.līmenim saņemtās iemaksas tiek novirzītas tevis izvēlētajai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, kura veic ieguldījumus ar mērķi audzēt tavu pensijas kapitālu, lai nodrošinātu tev lielākus ienākumus vecumdienās. Piemēram, Signet Aktīvajam plānam ir izvēlēta aktīvā stratēģija, kas paredz, ka līdz 50% aktīvu tiek ieguldīti komercsabiedrību akcijās, bet pārējā daļa valsts un korporatīvajās obligācijās ar fiksētu ienākumu, lai nodrošinātu stabilu ieguldītā kapitāla pieaugumu, pasargājot to no īstermiņa svārstību ietekmes. 

Pensiju 2. līmeņa kapitāla pārvaldīšana vienmēr tiek veikta ar turētājbankas starpniecību, kuras uzdevums ir ne tikai glabāt pensiju 2. līmeņa līdzekļus, bet arī ieguldīt pensiju kapitālu finanšu tirgū, ievērojot pārvaldītāja norādījumus un ieguldījumu plānā noteikto politiku.

Vai kapitāls var pazust, ja turētājbanka kļūst maksātnespējīga?

Pensijas uzkrājums tiek glabāts turētājbankā pilnībā nošķirti gan no pensijas pārvaldnieka, gan turētājbankas līdzekļiem. Tādēļ, pat ja turētājbanka kļūst maksātnespējīga, uz šiem līdzekļiem nav attiecināma piedziņa, un, rodoties šādai situācijai, tie tiek pārvesti uz citu banku.

Vai kapitāls var pazust, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība izbeidz savu darbību?

Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība izbeidz savu darbību, tās pārvaldītos pensiju 2.līmeņa plānu līdzekļus ciešā atbildīgo valsts iestāžu uzraudzībā nodod citai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, tādējādi garantējot to drošību.

Kas administrē pensiju 2.līmeņa kontu?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra katram pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir izveidojusi atsevišķu kontu, kurā tiek reģistrētas visas pensiju 2.līmeņa iemaksas un pensiju plāna nopelnītais, fiksējot katru tajā veikto darbību. Aktuālos datus par uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu vari uzzināt, pieprasot konta izrakstu vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv vai ierodoties personīgi jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā. Izrakstā redzēsi gan to, cik liels uzkrājums tev jau izveidojies, gan to, cik daudz tas ir nopelnījis. Uzzini, kā lasīt un saprast pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izrakstu.

Svarīgi! Tava uzkrātā pensiju 2. līmeņa kapitāla apmērs ir atkarīgs no:

  • Tavas algas lieluma;
  • spēkā esošās iemaksu likmes – pašlaik 6%;
  • pārvaldnieka prasmīguma un izvēlētā pensiju plāna peļņas attiecīgajā periodā;
  • dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Kas uzrauga pensiju 2.līmeņa pārvaldnieka darbību?

Pārvaldītāja un turētājbankas pārraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kas nodrošina pārvaldītāja darbības atbilstību augstākajiem regulatīvajiem un drošības standartiem finanšu nozarē. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības savus pakalpojumus var sniegt vienīgi, ja ir ieguvušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci un atbilstoši likumos noteiktajiem kritērijiem ir izveidojušas pensiju 2.līmeņa plānus, saskaņā ar kuriem veic investīcijas vērtspapīros un akcijās.

Tādēļ var droši teikt, ka tavs pensiju 2.līmeņa kapitāls ir drošībā, jo par to rūpējas ne vien tā pārvaldītājs, bet uzrauga arī turētājbanka, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Lai dotu iespēju tavam pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam pelnīt pēc iespējas vairāk, ir būtiski izvēlēties savam vecumam un mērķim atbilstošu pensiju plānu. Šajā rakstā “Kā gudri salīdzināt pensiju 2. līmeņa plānus?” esam apkopojuši svarīgākos kritērijus, kas palīdzēs tev izdarīt pārdomātu izvēli.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram