Kā rīkoties ar pensiju 2.līmeņa kapitālu, kad akciju tirgus krīt?
marts 25, 2022

Ekonomiskās krīzes un akciju tirgus kritumi ir normāla parādība. Kā rāda vēsture, ekonomikas sabremzēšanos piedzīvojam vidēji reizi astoņos gados, bet dziļu krīzi – vidēji 15-20 gados. Tādēļ, ja tev līdz pensijai vēl palikuši vairāk kā astoņi gadi, pastāv augsta iespēja, ka piedzīvosi vismaz vienu ekonomikas lejupslīdi, kas ietekmēs arī tavu tā brīža pensiju 2.līmeņa uzkrājumu. Jo īpaši, ja liela tā daļa tiek ieguldīta akcijās.

Vērtējot dažādu pensiju 2.līmeņa pārvaldītāju rezultātus, svarīgi atcerēties, ka akciju tirgus ir svārstīgs. Ja pasaulē notiek negaidīti notikumi, tie var spēcīgi ietekmēt ekonomiku un akciju un obligāciju tirgu, radot īstermiņa zaudējumus. Tomēr, skatoties ilgtermiņā, ienesīgums parasti pārsniedz zaudējumus, jo pēc katra kritiena seko ekonomikas izaugsme.

Tādēļ sākoties krīzei un vērojot, kā akciju tirgus indeksi krīt, saglabā mieru un nepieņem sasteigtus lēmumus.

Kāda rīcība nesīs augļus ilgtermiņā?

  • Izvēlies savam vecumam piemērotu pensiju 2. līmeņa plānu. Neatkarīgi no tā, vai akciju tirgi krīt vai aug, izvēlies sev atbilstošu plānu, jo tas var būtiski ietekmēt tava pensijas uzkrājuma lielumu vecumdienās.
  • Nemaini pensiju plānu, piemēram, uz konservatīvo, kas ir bieži izplatīta kļūda, tikai tādēļ, ka sākusies ekonomiskā krīze. Plāna nomaiņas procedūra ilgst apmēram 1-2 nedēļas, tādēļ brīdī, kad tā beidzot būs notikusi, gan esošā, gan no jauna izvēlētā pensiju plāna ienesīguma dati jau var būtiski atšķirties – var būt sākusies viena plāna augšupeja, bet otra – lejupslīde. Turklāt, konservatīvie plāni parasti ir ar zemāku ienesīgumu, kas liegs tiem ātri atgūt zaudējumus, kas bija radušies plānā ar augstāku akciju īpatsvaru.
  • Pievērs uzmanību esošā pensiju pārvaldnieka vēsturiskajam ienesīgumam. Kaut arī vēsturiskais ienesīgums negarantē tādu pašu rezultātu arī nākotnē, tomēr, vērtējot to vairāku gadu griezumā, var gūt priekšstatu, kā pārvaldnieks ir ticis galā dažādās tirgus situācijās – gan krīžu, gan attīstības gados.

Pārvaldītājs ar ilgāku pieredzi būs piedzīvojis finanšu satricinājumus, kuru laikā tam ir bijusi iespēja mācīties reaģēt uz dažādām krīzes situācijām un tās atrisināt. Svarīgs ir arī ģeogrāfiskais ieguldījumu sadalījums. Ja līdzekļu pārvaldītājs diversificē jeb sadala ieguldījumus dažādās nozarēs un pasaules reģionos, iespējams samazināt riskus finanšu tirgus satricinājuma brīžos un ātrāk atkopties. Piemēram, Signet Pensiju Pārvalde IPAS nodrošina plašu ieguldījumu diversifikāciju – ģeogrāfiski, pēc nozarēm un pēc aktīvu klasēm un savā 15 gadu ilgās darbības laikā mūsu investīciju speciālisti ir pierādījuši, ka prot sasniegt augstu ilgtermiņa ienesīgumu arī pārmaiņu laikos.

Noslēgumā, akciju tirgus svārstības notiek regulāri, tomēr saglabājot mieru un pieturoties pie izvēlētā plāna, tev ir iespēja pelnīt kopā ar pasaules ekonomiku, jo jebkura pensiju pārvaldītāja mērķis ir investēt ar peļņu.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram