Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām
februāris 28, 2022

Reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Eiropas Savienība un ASV OFAC ir noteikušas jaunas līdz šim nepieredzēta mēroga sankcijas pret Krieviju, tajā skaitā pret virkni Krievijas kredītiestāžu, kas nozīmē, ka ir apgrūtināta vai nav iespējama norēķinu veikšana ar šīm kredītiestādēm. Ieviesto sankciju rezultātā, darījumi ar Krievijas emitentu finanšu instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai.

Sekojoši, ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds), kurš atbilstoši Fonda prospektam veic ieguldījumus NVS valstu emitentu obligācijās un kura portfelī ir liels apjoms Krievijas emitentu finanšu instrumentu, darbība starptautisko finanšu tirgus dalībnieku ieviesto ierobežojumu ietekmē arī ir apgrūtināta.

Ņemot vērā minētos apstākļus, Integrum Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) secina, ka ir iestājusies ārkārtējā situācija, kā rezultātā darījumi ar Fonda finanšu instrumentiem nevar notikt. Balstoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 54.panta trešo daļu, Fonda prospekta 11.5 punktu un Sabiedrības valdes lēmumu uz minētās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laiku tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un sākot ar 2022.gada 28.februāra plkst: 17:00 tiek pārtraukta ieguldītāju pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai pieņemšana.

Sabiedrība turpina nepārtraukti novērot tirgus situāciju un nekavējoties sniegs informāciju par jebkādām izmaiņām Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanā atsevišķā paziņojumā.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram