Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem
novembris 26, 2021

Informējam, ka 2021.gada 16.novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos un pārvaldes nolikumos.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, fonda vērtības noteikšanas kārtībā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Valdes sastāvu, aktīvu turēšanu pie starpnieksabiedrībām, kā arī pievienota sadaļa “Ilgtspējas politika” un veikti redakcionāli labojumi.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stājas spēkā 2021.gada 26.novembrī.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram