ABLV Asset Management, IPAS nosaukuma un zīmola maiņa uz Integrum Asset Management IPAS
decembris 23, 2021

Saskaņā ar 2021.gada 14.decembra akcionāru sapulces lēmumu ir mainīts ABLV Asset Management, IPAS nosaukums un ieviests jauns zīmols. Turpmāk ABLV Asset Management, IPAS nosaukums būs Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība).

Nosaukuma maiņa iezīmē jaunu posmu Sabiedrības attīstībā — kā darbības principos, tā mērķos un plānos, vienlaikus saglabājot mūsu pamatvērtības, kas ļauj nodrošināt profesionālus aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus un lielisku ilgtermiņa rezultātu.

Līdz ar zīmola maiņu, esam radījuši arī jaunu Sabiedrības tīmekļa vietni www.signetpensijas.lv. Tajā esam atspoguļojuši Sabiedrības ieguldījumu produktus — pensiju otro līmeni un ieguldījumu fondus, kā arī snieguši informāciju par Sabiedrību un ieviesuši bloga sadaļu, kur atrast noderīgu informāciju par pensiju sistēmu kopumā, aktīvu pārvaldīšanu un citiem tematiem.

Sabiedrība ir viens no senākajiem atvērto ieguldījumu fondu pārvaldniekiem Baltijā. Mūsu pārvaldnieki jau vairāk kā 15 gadus nodrošina 11 ieguldījumu fondu pārvaldīšanu ar akciju, obligāciju un jaukta tipa ieguldījumu instrumentiem. Kopējais pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu apjoms 2021. gadā pārsniedza 140 miljonus EUR, kas ir vairāk kā trešā daļa no visiem Nasdaq Baltijas fondu centrā pieejamiem ieguldījumu fondiem. Ieguldījumu fondi atšķiras pēc to ieguldījumu stratēģijas, ieguldījumu ģeogrāfijas, kā arī ieguldījumu valūtas.

Kopš 2017. gada Sabiedrība ir arī pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāna “ABLV aktīvais ieguldījumu plāns” pārvaldnieks. Ņemot vērā zīmola maiņu, mainīsies arī Sabiedrības pārvaldītā pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna nosaukums uz “Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum”. Sabiedrības pārvaldītais ieguldījumu plāns 2019. un 2020. gadā jau paspējis izcelties, uzrādot labāko ilgtermiņa ienesīgumu starp visiem pensiju plāniem, kas akcijās iegulda līdz 50% aktīvu.

Mēs esam gandarīti par sasniegto rezultātu un apņēmības pilni arī turpmāk būt par vienu no vadošajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām Latvijā, turpinot audzēt mūsu klientu ieguldījumu vērtību ik dienu!


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram